Dịch vụ của Danatec

Công ty Cổ phần Công nghệ Danatec cung cấp đầy đủ các dịch vụ để giúp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Bắt đầu từ việc kiến tạo ra các tiêu chuẩn hoàn hảo cho những hệ thống công nghệ, những ngôi nhà hoạt động thông minh hoạt động hiệu quả hơn, xem xét cách bạn đang làm và hỗ trợ bạn hoạt động tốt hơn trong tương lai.
Tư vấn & Thiết kế hệ thống

Tư vấn & Thiết kế hệ thống tại Đà Nẵng; Tư vấn & Thiết kế hệ thống tại Quảng Nam; Tư vấn & Thiết kế hệ thống tại Huế; Tư vấn & Thiết kế hệ thống tại Quảng Ngãi

Thi công & Triển khai dự án

Thi công & Triển khai dự án tại Đà Nẵng; Thi công & Triển khai dự án tại Quảng Nam; Thi công & Triển khai dự án tại Huế; Thi công & Triển khai dự án tại Quảng Ngãi

IT Outsourcing

IT Outsourcing tại Đà Nẵng; IT Outsourcing tại Quảng Nam; IT Outsourcing tại Huế; IT Outsourcing tại Quảng Ngãi

Quản lý Dự án & Giám sát

Quản lý Dự án & Giám sát tại Đà Nẵng; Quản lý Dự án & Giám sát tại Quảng Nam; Quản lý Dự án & Giám sát tại Huế; Quản lý Dự án & Giám sát tại Quảng Ngãi

An ninh mạng

Giải pháp phòng chống virus; Giải pháp chống thấp thoát dữ liệu; Bảo mật hệ thống mạng; Chống xâm nhập; Hệ thống sao lưu, phục hồi dữ liệu

Quản trị & Vận hành hệ thống

Quản trị & Vận hành hệ thống tại Đà Nẵng; Quản trị & Vận hành hệ thống tại Quảng Nam; Quản trị & Vận hành hệ thống tại Huế; Quản trị & Vận hành hệ thống tại Quảng Ngãi

Tích hợp Hệ thống CNTT

Tích hợp Hệ thống tại Đà Nẵng; Tích hợp Hệ thống tại Quảng Nam; Tích hợp Hệ thống tại Huế; Tích hợp Hệ thống tại Quảng Ngãi

Bảo trì bảo dưỡng

Bảo trì bảo dưỡng tại Đà Nẵng; Bảo trì bảo dưỡng tại Quảng Nam; Bảo trì bảo dưỡng tại Huế; Bảo trì bảo dưỡng tại Quảng Ngãi; Bảo trì bảo dưỡng tại Miền Trung

Lập trình Website Ứng dụng

Lập trình Website Ứng dụng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; Lập trình Website Ứng dụng Bán hàng; Lập trình Website Ứng dụng Thương mại điện tử

Phân phối thiết bị công nghệ

Network - Server - Laptop - Workstation - Linh phụ kiện máy tính - Phụ kiện công nghệ - Máy in, Máy scan, Máy chiếu - Camera - Nhà thông minh (SmartHome)

Di dời cải tạo hệ thống

Di dời cải tạo hệ thống tại Đà Nẵng; Di dời cải tạo hệ thống tại Quảng Nam; Di dời cải tạo hệ thống tại Huế; Di dời cải tạo hệ thống tại Quảng Ngãi

Đào tạo chuyển giao công nghệ

Đào tạo chuyển giao công nghệ tại Đà Nẵng; Đào tạo chuyển giao công nghệ tại Quảng Nam; Đào tạo chuyển giao công nghệ tại Huế; Đào tạo chuyển giao công nghệ tại Quảng Ngãi

Scroll To Top
Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping